People do business with people they know, like and trust​

Aktuelle korte skatteinformationer

13/11 2018 Nr. 245 Restskat for 2018 for personer

9/11 2018 Nr. 244 Ejendomsoverdragelse til børn

30/7 2018 Nr. 243 Aktiesparekonto

30/7 2018 Nr. 242 Beskatning af fri bil

30/7 2018 Nr. 241 Deleøkonomi - lovforslag i høring

6/6 2018 Nr. 240 Attraktive skattevilkår for deleøkonomi

7/5 2018 Nr. 239 Ingen ændrede skattepligtsregler inden sommerferien

7/5 2018 Nr. 238 Lovforslag om lavere skat på arbejdsindkomst mv.

7/5 2018 Nr. 237 Hvornår er en bil specialindrettet?

26/4 2018 Nr. 236 Ændring af skatteregler

21/3 2018 Nr. 235 Fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse - hvad med momsen?

14/3 2018 Nr. 234 Er der moms på indtægter for coaching, terapi, supervision mv.?​

8/3 2018 Nr. 233 Ny lovgivning på skatteområdet

8/3 2018 Nr. 232 Moms ved salg af ejendom, når sælger har drevet momspligtig virksomhed på ejendommen

19/12 2017 Nr. 231 Indbetaling på alderspension​

20/11 2017 Nr. 230 Lovforslag om ændring af ekspertskatteordningen

20/11 2017 Nr. 229 Restskat og overskydende skat for indkomståret 2017

17/11 2017 Nr. 228 Lovforslag om udvidet adgang til fradrag for lønudgifter mv.

​13/11 2017 Nr. 227 En aftale er i hus - ændringer på skatteområdet

30/8 2017 Nr. 226 Sammen om fremtidens virksomheder

29/8 2017 Nr. 225 Regeringens skatteudspil

29/8 2017 Nr. 224 Splitleasing - biler

7/6 2017 Nr. 223 Ny lovgivning på skatteområdet

16/5 2017 Nr. 222 Ingen lovgivning om flypendleres befordringsfradrag

28/4 2017 Nr. 221 Er du selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

3/4 2017 Nr. 220 Lovforslag om flypendleres befordringsfradrag

31/3 2017 Nr. 219 Lavere bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder

17/3 2017 Nr. 218 Hovedaktionærbeskatning - personalesommerhus

7/3 2017 Nr. 217 SKAT opkræver moms af "gratis" varer og tjenesteydelser

7/3 2017 Nr. 216 Skattefri kørselsgodtgørelse - krav til lønnens størrelse

7/3 2017 Nr. 215 Dyre biler på gule plader - specialindrettede?

7/3 2017 Nr. 214 Lovindgreb mod investeringer i visse anpartsprojekter

21/11 2016 Nr. 213 Skattefri kørselsgodtgørelse og arbejdsgiverbetalt parkeringsudgifter

4/11 2016 Nr. 212 Restskat og overskydende skat for indkomståret 2016

19/10 2016 Nr. 211 Nyt på skatteområdet - lovforslag

24/5 2016 Nr. 210 Moms ved salg af bygninger til nedrivning - hvor står vi nu?

24/5 2016 Nr. 209 Udenlandske aktiviteter - undgå dansk registreringsafgift

24/5 2016 Nr. 208 Nye skatteregler for medarbejderaktier

13/4 2016 Nr. 207 Ingen tabsfradrag ved forudbetaling af ferierejsen m.v.

5/4 2016 Nr. 206 Gunstige regler for medarbejderaktier

2/3 2016 Nr. 205 Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

2/3 2016 Nr. 204 Tjek årsopgørelsen for 2015

28/1 2016 Nr. 203 Udlejning af andelslejlighed - ej erhvervsmæssig virksomhed

10/12 2015 Nr. 202 Restskat og overskydende skat for 2015

7/12 2015 Nr. 201 Sikkerhedsstillelse - ingen beskatning af fiktiv indkomst

19/11 2015 Nr. 200 Højesteret - indkomst kan beskattes med 110%

10/11 2015 Nr. 199 BoligJobordningen

10/11 2015 Nr. 198 Julegaver til medarbejdere

30/10 2015 Nr. 197 Frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber

16/9 2015 Nr. 196 Acontoskat for selskaber

28/8 2015 Nr. 195 BoligJobordningen er genindført

7/7 2015 Nr. 194 Lovforslag om genindførelse af boligjobordningen

7/7 2015 Nr. 193 Lovforslag om ændrede rentesatser for selskabsskat mv.

28/6 2015 Nr. 192 Arbejdsudleje trods entreprisekontrakt

16/6 2015 Nr. 191 Momsfri formidling ved salg af aktier mv. i ejendomsselskaber

10/6 2015 Nr. 190 El-biler skal lades op

4/6 2015 Nr. 189 Bidrag til valgkampen - maskeret udlodning

4/6 2015 Nr. 188 Folketingsvalg - bortfald af lovforslag

23/4 2015 Nr. 187 Lovforslag om ændrede rentesatser for selskabsskat mv.

17/4 2015 Nr. 186 Hovedaktionær beskattet af to lejligheder i Frankrig

5/3 2015 Nr. 185 Tjek årsopgørelsen for 2014

27/2 2015 Nr. 184 Ingen mængderabat - flere biler til rådighed

27/2 2015 Nr. 183 Acontoskat for selskaber

30/1 2015 Nr. 182 Hovedaktionærer og kørselsgodtgørelse

23/1 2015 Nr. 181 Indberetning af fradrag til årsopgørelsen 2014
9/1 2015 Nr. 180 Nye moms- og afgiftsregler

​9/12 2014 Nr. 179 Restskat og overskydende skat for indkomståret 2014

28/11 2014 Nr. 178 Ved efteropkrævning udgør momsbeløbet 20%
12/11 2014 Nr. 177 Kapitalpension og opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond
4/11 2014 Nr. 176 Parcelhusreglen når huset skifter anvendelse
4/11 2014 Nr. 175 Årets julegave til medarbejderne

21/10 2014 Nr. 174 Acontoskat for selskaber

16/10 2014 Nr. 173 Er det skattemæssigt attraktivt at lease drømmebilen
7/10 2014 Nr. 172 To idrætsfolk med et midlertidigt arbejdssted, men kun den ene var på rejse
11/9 2014 Nr. 171 Værnsreglerne i virksomhedsordningen er nu en realitet
2/9 2014 Nr. 170 Nedsparingskredit og rentefradrag

1/7 2014 Nr. 169 Overgangsordning for sikkerhedsstillelser i virksomhedsaktiver
12/6 2014 Nr. 168 Folketinget lovgiver om misbrug af virksomhedsordningen

28/5 2014 Nr. 167 Nye krav om indberetning til SKAT

28/5 2014 Nr. 166 Hovedanpartshavers køb af billig bil fra eget selskab

19/5 2014 Nr. 165 Godtgørelse efter forskels- og ligebehandlingsloven
7/5 2014 Nr. 164 Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

24/4 2014 Nr. 163 Beskatning af fri bil der kun er anvendt erhvervsmæssigt
11/4 2014 Nr. 162 Den udvidede årsopgørelse for mindre erhvervsdrivende
1/4 2014 Nr. 161 Momsfri virksomhedsoverdragelse ved handel med byggegrunde og nye bygninger
13/3 2014 Nr. 160 Arbejdsudleje - mildere vinde
13/3 2014 Nr. 159 Moms på betalingsgebyrer ved netsalg

​​27/2 2014 Nr. 158 Udlån fra virksomhedsordningen

21/1 2014 Nr. 157 Acontoskat for selskaber
21/1 2014 Nr. 156 Nye momsregler for elektroniske tjenesteydelser
30/1 2014 Nr. 155 Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikring
27/1 2014 Nr. 154 Indberetning af fradrag til årsopgørelsen 2013
27/1 2014 Nr. 153 1. juli 2014 indføres der der omvendt betalingspligt for indenlandske salg af mobiltelefoner m.v.
7/1 2014 Nr. 152 Udenlandsk indkomst - penge tilbage fra SKAT?
7/1 2014 Nr. 151 Restskat og overskydende skat for indkomståret 2013

4/12 2013 Nr. 150 Rentesatser restskat
3/12 2013 Nr. 149 Restskat og overskydende skat for indkomståret 2013
2/12 2013 Nr. 148 Godtgørelse af el- og energispareafgift
19/11 2013 Nr. 147 Mon det er arbejdsudleje?

11/11 2013 Nr. 146 Årets julegave til medarbejderne

31/10 2013 Nr. 145 Digital indberetning og kommunikation med SKAT - Er du klar?
31/10 2013 Nr. 144 Krav om digital postkasse for virksomheder
31/10 2013 Nr. 143 Acontoskat for selskaber
31/10 2013 Nr. 142 Behov for fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter?
26/9 2013 Nr. 141 Er tømrerens bil specialindrettet
19/9 2013 Nr. 140 Moms af tab på debitorer
3/9 2013 Nr. 139 Ny afregningskonto hos SKAT

28/8 2013 Nr. 138 De fejlbehæftede ejendomsvurderinger
6/8 2013 Nr. 137 Private udlån fra virksomhedsordningen er hævning
24/6 2013 Nr. 136 Arbejdsudleje - permanent outsourcing

18/6 2013 Nr. 135 Foreninger og organisationers momspligt
17/6 2013 Nr. 134 selskabs udlejning af bolig til hovedaktionæren herunder børn eller en fraskilt ægtefælle
21/5 2013 Nr. 133 Skattelovforslag i Vækstpakken
16/5 2013 Nr. 132 Hovedanpartshavers køb af billig bil fra eget selskab

24/4 2013 Nr. 131 BoligJobordningen

22/4 2013 Nr. 130 Forskudsopgørelser og nye skattekort
15/4 2013 Nr. 129 Lønsumsafgift for finansielle virksomheder

8/4 2013 Nr. 128 Arbejdsudleje - hvornår er arbejdet en integreret del

22/3 2013 Nr. 127 Moms ved handel med metalskrot

12/3 2013 Nr. 126 Arbejdsudleje og rejsereglerne

4/3 2013 Nr. 125 Moms på udlæg

1/3 2013 Nr. 124 Vækstplan DK - lovændringer på skatte- og afgiftsområdet

14/2 2013 Nr. 123 Sælgerpantebrev blev sidestillet med aktionærlån

7/2 2013 Nr. 122 Acontoskat for selskaber

1/2 2013 Nr. 121 Momsfritaget salg af varer overtaget som ufyldestgjort panthaver m.v.

25/1 2013 Nr. 120 De danske regler om exitbeskatning af aktier er i strid med EU-retten

18/1 2013 Nr. 119 Godtgørelse af energiafgifter vedrørende airconditionanlæg

11/1 2013 Nr. 118 Beskatning af opmagasineret bil

4/1 2013 Nr. 117 Dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil

18/12 2012 Nr. 116 Restskat for 2012

6/12 2012 Nr. 115 Dagsbeviser til privat kørsel i gulpladebiler

13/11 2012 Nr. 114 Digital betaling - byttehandler modregning og checks

8/11 2012 Nr. 113 Årets julegave til medarbejderne

2/11 2012 Nr. 112 Nye regler for elektronisk fakturaer

25/10 2012 Nr. 111 Alderspension i 2012

22/10 2012 Nr. 110 Nye regler ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft

10/10 2012 Nr. 109 Firmanavn og CVR-nummer på gulpladebiler

5/10 2012 Nr. 108 Krav om digital betaling for virksomheder

1/10 2012 Nr. 107 Skærpede regler for skattefrihed for rejse- og kørselsgodtgørelse

25/9 2012 Nr. 106 Beskatning af aktionærlån

13/9 2012 Nr. 105 Nye regler for beskatning af fri bolig fra 1. januar 2013

6/9 2012 Nr. 104 Miljøtillæg ved beskatnign af fri bil

20/8 2012 Nr. 103 Skattelovforlsag i skattereformen

10/7 2012 Nr. 102 Montering af solcelleanlæg - håndværkerfradrag

27/6 2012 Nr. 101 Aftale om skattereform

15/6 2012 Nr. 100 Håndværkerfradrag - betalingsfrister

30/5 2012 Nr. 99 Danmark i arbejde - skattereform

29/5 2012 Nr. 98 Moms på byggegrunde

22/5 2012 Nr. 97 Moms ved formidling af ferieboliger

3/5 2012 Nr. 96 Lovforslag om indsats mod sort arbejde

2/5 2012 Nr. 95 BoligJobordningen - lovforslag om ændret betalingstidspunkt

27/4 2012 Nr. 94 Lovforslag om begærning af adgang til modregning af underskud m.v.

23/4 2012 Nr. 93 Salg af udlejet lejlighed fra selskab til hovedanpartshaver

13/4 2012 Nr. 92 Sundhedsforsikringer

29/3 2012 Nr. 91 Beskatning af fri telefon og egenbetaling

28/3 2012 Nr. 90 Varevogne - momsfradrag og privatbenyttelsesafgift

26/3 2012 Nr. 89 Lønarbejde i udlandet - Ligningslovens § 33A

8/3 2012 Nr. 88 Entreprisekontrakt eller leje af arbejdskraft

1/3 2012 Nr. 87 Håndværkerfradrag

14/2 2012 Nr. 86 Ulovligt aktionærlån beskattet som lån

8/2 2012 Nr. 85 Acontoskat for selskaber

27/1 2012 Nr. 84 Indberetning til SKAT via TastSelv

20/1 2012 Nr. 83 Moms på byggegrunde

10/1 2012 Nr. 82 Multimedieskatten er afskaffet - og hvad så?

20/12 2011 Nr. 81 Restskat for indkomståret 2011

12/12 2011 Nr. 80 Indberetning af servicefradrag (håndværkerfradrag)

25/11 2011 Nr. 79 Skattelovforslag

16/11 2011 Nr. 78 Hovedaktionær og beskatning af sommerhus

9/11 2011 Nr. 77 Afskaffelse af multimedieskatten og hvad så?

3/11 2011 Nr. 76 Specialindrettet - eller almindelig beskatning af fri bil

27/10 2011 Nr. 75 Året julegave - et oplevelsesbevis

27/10 2011 Nr. 74 Afskaffelse af servicefradraget

14/10 2011 Nr. 73 Beskatning af privat kørsel i specialindrettet bil

7/10 2011 Nr. 72 Arbejdsudleje og rejsereglerne

30/9 2011 Nr. 71 Indskud på pension for midler i virksomhedsordningen

23/9 2011 Nr. 70 Momsfradrag for rådgiverudgifter ved salg af kapitalandele

16/9 2011 Nr. 69 Skattepligtigt personalegode og skattefrihed på grund af bagatelgrænse

8/9 2011 Nr. 68 Svømning og anden motion betalt af arbejdsgiveren

29/8 2011 Nr. 67 Udlån fra virksomhedsordningen

29/8 2011 Nr. 66 Personaleforeninger med tilskud fra arbejdsgiveren

15/8 2011 Nr. 65 Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

17/6 2011 Nr. 64 For kort afstand og arbejdsdag til skattefri rejsegodtgørelse

6/6 2011 Nr. 63 Er indbetalingen på en ratepension mv.

1/6 2011 Nr. 62 Ipad og multimediebeskatning

27/5 2011 Nr. 61 Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet

23/5 2011 Nr. 60 Momsfri kostrådgivning

12/5 2011 Nr. 59 Udlodning af kunst fra personalekunstforening

6/5 2011 Nr. 58 Beskatningsgrundlag for fri bil ved leasing

8/4 2011 Nr. 57 Er den arbejdsgiverbetalte avis skattefri?

1/4 2011 Nr. 56 Sved på panden og skat på arbejdsgiverbetalt motion m.m.

22/3 2011 Nr. 55 Julegaver og andre smågaver

14/3 2011 Nr. 54 Jubilæumsgave

7/3 2011 Nr. 53 Indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

25/2 2011 Nr. 52 Skattefrihed for delvis arbejdsgiverbetalt frokost

24/2 2011 Nr. 51 Acontoskat for selskaber

11/2 2011 Nr. 50 Hovedaktionærerselskabs gaver til golfklub og hospitalsklovne

4/2 2011 Nr. 49 Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt motionsløb

28/1 2011 Nr. 48 Lovforslag om forbedrede regler for indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

27/1 2011 Nr. 47 Nye momsregler fra 1. januar 2011

Nr. 43, 44, 45 og 46 udgået​

17/1 2011 Nr. 42 Moms ved salg af byggegrunde

20/12 2010 Nr. 41 Restskat for indkomståret 2010

10/12 2010 Nr. 40 Hovedaktionærer og skattefri kørselsgodtgørelse

8/12 2010 Nr. 39 Boafgift og gaveafgift af udenlandske ejendomme

26/11 2010 Nr. 38 Hovedaktionærens valg mellem løn eller udbytte

18/11 2010 Nr. 37 Lovforslag på skatteområdet

18/11 2010 Nr. 36 Franske og spanske ejendomme

15/11 2010 Nr. 35 Tandforsikring og bruttotrækordning

1/11 2010 Nr. 34 Arbejdsgiverbetalt kortgebyr på 6 kr. er skattepligtigt

25/10 2010 Nr. 33 Større skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning

18/10 2010 Nr. 32 Acontoskat for selskaber

8/10 2010 Nr. 31 Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt vagtlægeordning

30/9 2010 Nr. 30 Bruttotrækordning for midlertidigt ansatte

24/9 2010 Nr. 29 Opgørelse af gevinst og tab på obligationer ejet af personer

16/9 2010 Nr. 28 Skærpede regler for registrering i RUT

10/9 2010 Nr. 27 Skattemæssig værdi af fri helårsbolig

2/9 2010 Nr. 26 Årets julegave til medarbejderne

30/8 2010 Nr. 25 Ægtefæller og multimediebeskatning

20/8 2010 Nr. 24 Beskatning af fri avis

7/6 2010 Nr. 23 Beskatning af kursgevinst på obligationer

21/5 2010 Nr. 22 Værdiansættelse af fri helårsbolig

17/5 2010 Nr. 21 Kantineordning (3)

7/5 2010 Nr. 20 Kantineordning (2)

29/4 2010 Nr. 19 Kørselsgodtgørelse til hovedanpartshaver

16/4 2010 Nr. 18 Gaver ved samlivsophævelse

12/4 2010 Nr. 17 Forældrelejligheder - salgspris

17/3 2010 Nr. 16 Kantineordninger (1)​

8/3 2010 Nr. 15 Større skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning

5/3 2010 Nr. 14 Skal man overføre sin virksomhed fra selskabsregi til privat regi?

1/2 2010 Nr. 13 Udbetaling af selvpensionering før 60 år fra 1. januar 2010

27/1 2010 Nr. 12 Slut m/ skattefri kursgevinster på obligationer fra 27.01.10

11/1 2010 Nr. 11 Indberetning af personalegoder i 2010

7/1 2010 Nr. 10 Beskatningsgrundlag firmabiler 2010

6/1 2010 Nr. 9 Rest- og overskydende skat 2009

10/12 2009 Nr. 8 Restskat for indkomståret 2009

30/11 2009 Nr. 7 2010 Multimediebeskatning

30/9 2009 Nr. 6. 2009 Årets julegave

10/6 2009 Nr. 5 Udbetaling af SP-opsparing

27/4 2009 Nr. 4 Forårspakke 2.0 - lovforslag om ændringer på skatteområdet

13/3 2009 Nr. 3 Skatte- og momsregler ved kørsel i gulpladebiler op til 4 ton

11/3 2009 Nr. 2 SKATs indsatsområder i 2009

9/3 2009 Nr. 1 Udbetaling af SP-opsparing i 2009

Vi påtager os intet ansvar for indholdet af skatteinformationerne, uden forudgående rådgivning.

Kreston Danmark F.M.B.A. ​

​Vestre Engvej 3, 5400 Bogense ​

Tel. +45 6481 2233

Fax. +45 6381 0037

E-mail: krestondanmark@kreston.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kreston Danmark F.M.B.A.
Vestre Engvej 3
5400 Bogense
Tlf.: 45 86 41 35
CVR: 14696490
mkh@cmrevision.dk