People do business with people they know, like and trust​

Aage Maagensen

Statsautoriseret revisionsaktieselskab
C. E. Christiansens Vej 56
4930 Maribo

Firmaets statsautoriserede revisor

Thomas Henckel

Tina Ørum Hansen

Kristian Due Andersen

Ole Olsen

Telefon 54 78 16 88

Telefax 54 78 46 88

maagensen efterfulgt af @kreston.dk

www.aa-m.dk

Andre nøglepersoner

Registreret revisor Knud Engberg

Revisor, Cand. Merc. Aud Mogens Rasmussen

Landbrugskonsulent Karsten Beske

Samlet er vi 44 beskæftiget i firmaet.

HISTORIE OG PROFIL

Aage Maagensen A/S er et af landsdelens ældste revisionsfirmaer, etableret i 1915, med kontor i Maribo, Nakskov og Nykøbing Falster.


KUNDER

Vores kundemålgruppe er selskaber, personlige virksomheder, fonde og foreninger inden for produktion, handel, håndværk, transport, service, landbrug, varmeforsyning, boligselskaber, skoler m.v.


ARBEJDSOPGAVER

Revisionsfirmaet beskæftiger sig med revision, regnskabsudarbejdelse, regnskabsmæssig assistance, skatterådgivning, budgettering, generationsskifte, rekonstruktioner, boopgørelser, edb-rådgivning, finansiering samt økonomisk rådgivning. Endvidere er vi erhvervsserviceleverandør, hvor vi hjælper kunder med bogføring, lønbehandling, ex. Dataløn, betaling af regninger etc. hos kunder eller hos os.

Kreston Danmark F.M.B.A. ​

​Vestre Engvej 3, 5400 Bogense ​

Tel. +45 6481 2233

Fax. +45 6381 0037

E-mail: krestondanmark@kreston.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kreston Danmark F.M.B.A.
Vestre Engvej 3
5400 Bogense
Tlf.: 45 86 41 35
CVR: 14696490
mkh@cmrevision.dk