People do business with people they know, like and trust​

Revisionsfirmaet Jørn M. Schmidt​

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Seminarievej 1A

6760 Ribe

Firmaets statsautoriserede revisorer

Jørgen M. Scmidt

Jannie M. Hansen

Samlet er vi 6 beskæftigede i firmaet.

Telefon 75 41 17 11
Telefax 75 41 17 22
janniehansen efterfulgt af @kreston.dk

Historie

Revisionsfirmaet er etableret i 1984. I dag indehaves firmaet af statsautoriseret revisor Janni M. Hansen og statsautoriseret revisor Jørn M. Schmidt.


Kunder

Revisionsfirmaet har et bredt kundegrundlag fordelt på mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi betjener hovedsageligt lokale/regionale kunder, som er mindre og mellemstore virksomheder, der drives under forskellige virksomhedsformer.


Målsætning

Vores målsætning er altid at virke som en aktiv sparringspartner overfor vore kunder, således at vi altid leverer kvalitetsydelser, der opfylder vore kunders forventninger til professionel assistance og rådgivning.
Vi lægger stor vægt på den tætte kontakt til vore kunder, som er en nødvendighed for, at vi kan yde den rette rådgivning. Det arbejde, vi herved udfører, skal sætte kunder i stand til at træffe egne beslutninger.​


Kvalitet

Vi er et revisionsfirma med holdninger, der sætter tingene i perspektiv. Udgangspunktet herfor er et godt samarbejde, der bygger på tillid, ærlighed, uafhængighed og kvalitet. Kvalitet og uddannelse har høj prioritet.


Arbejdsopgaver

Vi driver revisionsfirma i et område, hvor vi ligger tæt på grænsen til Tyskland. Vi betjener derfor også kunder, der har relationer til Tyskland og desuden til Polen. Herudover har vi relationer til nordtyske revisionsfirmaer. I vores daglige arbejde drager vi stor nytte af vores tætte kontakt med offentlige myndigheder, pengeinstitutter, advokater og andre af vores kunders samarbejdspartnere til gavn for vores kunder.​

Kreston Danmark F.M.B.A. ​

​Vestre Engvej 3, 5400 Bogense ​

Tel. +45 6481 2233

Fax. +45 6381 0037

E-mail: krestondanmark@kreston.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kreston Danmark F.M.B.A.
Vestre Engvej 3
5400 Bogense
Tlf.: 45 86 41 35
CVR: 14696490
mkh@cmrevision.dk