People do business with people they know, like and trust​

ReviPartner, Vejle

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Damhaven 5 C

7100 Vejle

Firmaets statsautoriserede revisor

Søren Kahr
Niels Jørgen Sørensen

Telefon 75 82 87 44
Telefax 75 72 10 62
revi-partner efterfulgt af @kreston.dk
www.revi-partner.dk

Andre nøglepersonerRegistreret revisor Erik Henningsen

Samlet er vi 11 beskæftiget i firmaet.

HISTORIE OG PROFIL

Revisionsfirmaet er etableret i 2003.


KUNDER

Vore kunder er selvstændige erhvervsdrivende, mindre og mellemstore selskaber indenfor håndværk, butik, handel, fabrikation, liberale erhverv/servicevirksomheder samt private skoler, foreninger og fonde.


ARBEJDSOPGAVER

Vi har mange års erfaring for løsning af opgaver indenfor revision, regnskabsmæssig assistance, budgetter, edb-anvendelse, skat samt generationsskifte og omdannelse af virksomheder til aktieselskaber/anpartsselskaber.

Kreston Danmark F.M.B.A. ​

​Vestre Engvej 3, 5400 Bogense ​

Tel. +45 6481 2233

Fax. +45 6381 0037

E-mail: krestondanmark@kreston.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kreston Danmark F.M.B.A.
Vestre Engvej 3
5400 Bogense
Tlf.: 45 86 41 35
CVR: 14696490
mkh@cmrevision.dk