People do business with people they know, like and trust​

Revisionsfirmaet Henrik Braderup Olsen

Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Gerstedvej 5, Gl. Rye
8680 Ry


Firmaets statsautoriserede revisor

Henrik Braderup Olsen

Telefon 87 88 02 86
henrikolsen efterfulgt af @kreston.dk

HISTORIE OG PROFIL

Firmaet er et statsautoriseret revisionsfirma, som ejes og ledes af statsautoriseret revisor Henrik Braderup Olsen. Firmaet er startet i slutningen af 2011 og er beliggende i Gl. Rye i det midtjyske søhøjland tæt ved Himmelbjerget. Firmaets størrelse giver mulighed for personlig service, fleksibilitet og effektivitet i vores indsats overfor kunderne.

KUNDER
Vores primære kundemålgruppe er små og mellemstore virksomheder inden for alle erhverv, og findes primært i lokalområdet.

ARBEJDSOPGAVERVi udfører bogfrøing, udarbejder regnskaber, foretager revision, yder skatterådgivning m.m. Ud over disse opgaver varetager Henrik Braderup Olsen faglige opgaver som ansvarlig for systemer til styring af kvaliteten hos Kreston Danmarks medlemsfirmaer samt faglig support til og undervisning af Kreston Danmarks medlemmer. Desuden er Henrik Braderup Olsen på tiende år medlem af FSR's kvalitetsudvalg.

Kreston Danmark F.M.B.A. ​

​Vestre Engvej 3, 5400 Bogense ​

Tel. +45 6481 2233

Fax. +45 6381 0037

E-mail: krestondanmark@kreston.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kreston Danmark F.M.B.A.
Vestre Engvej 3
5400 Bogense
Tlf.: 45 86 41 35
CVR: 14696490
mkh@cmrevision.dk