People do business with people they know, like and trust​

Revisionsfirmaet Nørbak

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Lerkenfeltvej 4

9200 Aalborg SV

Firmaets statsautoriserede revisor

Eivind Nørbak

Eneste beskæftigede er Eivind Nørbak.

Telefon 96 33 02 21

Telefax 96 33 02 21

eivindnorbak efterfulgt af @kreston.dk

HISTORIE
Revisionsfirmaet Nørbak er etableret i efteråret 2010.

KUNDER
Vores kundemålgruppe er mindre til mellemstore virksomheder inden for industri, handel, håndværk og servicefag samt foreninger og institutioner.

Kreston Danmark F.M.B.A. ​

​Vestre Engvej 3, 5400 Bogense ​

Tel. +45 6481 2233

Fax. +45 6381 0037

E-mail: krestondanmark@kreston.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kreston Danmark F.M.B.A.
Vestre Engvej 3
5400 Bogense
Tlf.: 45 86 41 35
CVR: 14696490
mkh@cmrevision.dk