People do business with people they know, like and trust​

KRESTON CM

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Adelgade 15

1304 København K

Usserød Kongevej 157

2970 Hørsholm​

Firmaets statsautoriserede revisorer

Bent Kofoed​

​Michel Hansen

Jacob Hjort Petersen

Hans Duschek

Jeppe Møller Hansen

Christian Dohn

​English spoken - Deutsch wird gesprochen

Samlet er vi 25 beskæftiget i firmaet

​Telefon 33 73 46 00

Telefax 33 12 20 37
chr.mortensen efterfulgt af @kreston.dk
www.krestoncm.dk

​HISTORIE OG PROFIL

Revisionsfirmaet blev stiftet i 1945 af Chr. Mortensen. Siden stiftelsen er vi vokset støt og roligt.

ERHVERVSSERVICE

Fra 1. januar år 2000 er firmaet godkendt som erhvervsservice leverandør. Vi har etableret en afdeling, som til konkurrencedygtige priser vil kunne løse opgaver, som f.eks. bogføring, lønindberetning, betalingsformidling og virksomhedsetablering. Som godkendt erhvervsservice leverandør vil vore kunder kunne opnå tilskud til etablering af edb-løsninger i forbindelse med erhvervsservice.

KUNDER

Vores kundemålgruppe er selskaber inden for produktion, handel og service, personligt drevne virksomheder, fonde og foreninger. Vi har særlig ekspertise på områderne grafiske virksomheder, rederier, hotel- og restaurationsbranchen, gartnerier og kraftvarmeværker. Vi har tilknyttede konsulenter inden for områderne skat, edb og management.

Kreston Danmark F.M.B.A. ​

​Vestre Engvej 3, 5400 Bogense ​

Tel. +45 6481 2233

Fax. +45 6381 0037

E-mail: krestondanmark@kreston.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kreston Danmark F.M.B.A.
Vestre Engvej 3
5400 Bogense
Tlf.: 45 86 41 35
CVR: 14696490
mkh@cmrevision.dk