People do business with people they know, like and trust​

KRESTON CM

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

KRESTON CM

Usserød Kongevej 157

2970 Hørsholm

Firmaets statsautoriserede revisorer

Michel Hansen

Hans Duschek

Bent Kofoed

Jacob Hjort Petersen

Jeppe Møller Hansen

Christian Dohn

English spoken - Deutsch wird gesprochen - On parle francais

Samlet er vi 15 beskæftiget i Hørsholm og 20 beskæftiget i København.​

Telefon 45 86 41 35
Telefax 33 12 20 37
horsholm efterfulgt af @kreston.dk
www.krestoncm.dk

HISTORIE OG PROFIL

Kreston CM - statsautoriserede revisorer omfatter 15 medarbejdere på kontoret på Usserød Kongevej og fra vores kontor i København er vi yderligere 20 medarbejdere. De to kontorer er en del af KRESTON CM, statsautoriseret revisionsinteressentskab, som er medlem af Kreston Danmark.

Revisionsfirmaet blev stiftet i 1945 af Chr. Mortensen. Siden stiftelsen er vi vokset støt og roligt.


ERHVERVSSERVICE

Fra 1. januar år 2000 er firmaet godkendt som erhvervsservice leverandør. Vi har etableret en afdeling, som til konkurrencedygtige priser vil kunne løse opgaver, som f.eks. bogføring, lønindberetning, betalingsformidling og virksomhedsetablering. Som godkendt erhvervsservice leverandør vil vore kunder kunne opnå tilskud til etablering af edb-løsninger i forbindelse med erhvervsservice.


KUNDER

Vores kundemålgruppe er selskaber inden for produktion, handel og service, personligt drevne virksomheder, fonde og foreninger. Vi har særlig ekspertise på områderne grafiske virksomheder, rederier, hotel- og restaurationsbranchen, gartnerier og kraftvarmeværker. Vi har tilknyttede konsulenter inden for områderne skat, edb og management.

Kreston Danmark F.M.B.A. ​

​Vestre Engvej 3, 5400 Bogense ​

Tel. +45 6481 2233

Fax. +45 6381 0037

E-mail: krestondanmark@kreston.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kreston Danmark F.M.B.A.
Vestre Engvej 3
5400 Bogense
Tlf.: 45 86 41 35
CVR: 14696490
mkh@cmrevision.dk