People do business with people they know, like and trust​

Revisionsfirmaet Ole Tønnesen

Statsautoriseret Revisor

Trollesminde Kontorpark

Roskildevej 12A

3400 Hillerød

Firmaets statsautoriserede revisor

Ole Tønnesen

Ole Tønnesen er eneste beskæftiget i firmaet

Telefon 53 63 78 03
Telefax 45 81 98 16
oletonnesen efterfulgt af @kreston.dk

HISTORIE OG PROFIL

Revisionsfirmaet Ole Tønnesen er etableret i juli 2010


KUNDER

Vores kundemålgruppe er små til mellemstore virksomheder inden for industri, handel, håndværk og servicefag.

Kreston Danmark F.M.B.A. ​

​Vestre Engvej 3, 5400 Bogense ​

Tel. +45 6481 2233

Fax. +45 6381 0037

E-mail: krestondanmark@kreston.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kreston Danmark F.M.B.A.
Vestre Engvej 3
5400 Bogense
Tlf.: 45 86 41 35
CVR: 14696490
mkh@cmrevision.dk