Medlem: Aage Maagensen

Lokation

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Viborgvej 4
4800 Nykøbing F.

Søndergade 14
4900 Nakskov

C. E. Christiansens Vej 56
4930 Maribo

Kontaktinformationer

Firmaets revisorer

Thomas Henckel, Tina Ørum Hansen, Christina Wibholm, Anne-Grete Bøgh

Andre nøglepersoner

Revisor, Cand. Merc. Aud Mogens Rasmussen, Landbrugskonsulent Karsten Beske

Historie og profil

Aage Maagensen A/S er et af landsdelens ældste revisionsfirmaer, etableret i 1915, med kontor i Maribo, Nakskov og Nykøbing Falster.

Kunder

Vores kundemålgruppe er selskaber, personlige virksomheder, fonde og foreninger inden for produktion, handel, håndværk, transport, service, landbrug, varmeforsyning, boligselskaber, skoler m.v.

Arbejdsopgaver

Revisionsfirmaet beskæftiger sig med revision, regnskabsudarbejdelse, regnskabsmæssig assistance, skatterådgivning, budgettering, generationsskifte, rekonstruktioner, boopgørelser, edb-rådgivning, finansiering samt økonomisk rådgivning. Endvidere er vi erhvervsserviceleverandør, hvor vi hjælper kunder med bogføring, lønbehandling, ex. Dataløn, betaling af regninger etc. hos kunder eller hos os.