Medlem: ECO-TEAM

Lokation

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Blokken 90
3460 Birkerød

Kontaktinformationer

Firmaets revisorer

Peter Lind

Mit mål med virksomheden er at skabe en mellemstor regionalt orienteret revisions- og rådgivningsvirksomhed, som er et attraktivt alternativ til de store revisionsfirmaer for små og mellemstore virksomheder.

Min baggrund er en uddannelse som statsautoriseret revisor i det internationale revisionsfirma PwC efterfulgt af 10 års arbejde som revisionschef i Baltica Bank og PFA koncernen. Sideløbende hermed har jeg suppleret min uddannelse med en lang række kurser indenfor ledelse, organisationsudvikling, teambuilding, coaching m.v.

Det er min overbevisning, at en målrettet indsats for små og mellemstore virksomheder både vil give bedre og billigere revisions- og rådgivningsydelser til gavn for virksomheden, ejerne, lederne, medarbejderne og dermed hele samfundet.

Navnet ECO-TEAM symboliserer netop mit idégrundlag; at jeg gennem et samarbejde med kunden bidrager til at sikre kundens virksomhed en bæredygtig økonomi.

Mission

At hjælpe mine kunder sikkert gennem virksomhedens naturlige livscyklus

Vision

Gennem skræddersyede ydelser, som netop passer til den enkelte kundes behov i den givne situation, ønsker jeg at bidrage til, at mine kunder får skabt en bæredygtig økonomi i såvel gode som dårlige tider.

Mål

  • Jeg vil forenkle kundens fremtid.
  • Jeg vil gøre en forskel for kunden.
  • Jeg vil indgå i et teamwork med kunden.
  • Jeg vil dele min viden med kunden.
  • Jeg vil være i stadig udvikling.
  • Jeg vil være nytænkende.
  • Jeg vil skræddersy mine ydelser.
  • Jeg vil skabe synergi mellem mine ydelser.

Kort sagt, jeg vil være det åbenlyse valg.