Medlem: Kildebjerg Revision

Lokation

Statsautoriseret Revisionsvirksomhed

Ellemosen 3
8680 Ry

Kontaktinformationer

Firmaets revisorer

Henrik Braderup Olsen

Historie og profil

Firmaet er et statsautoriseret revisionsfirma, som ejes og ledes af statsautoriseret revisor Henrik Braderup Olsen. Firmaet er startet i slutningen af 2011 og er beliggende i Ry i det midtjyske søhøjland tæt ved Himmelbjerget. Firmaets størrelse giver mulighed for personlig service, fleksibilitet og effektivitet i vores indsats overfor kunderne.

Kunder

Vores primære kundemålgruppe er små og mellemstore virksomheder inden for alle erhverv, og findes primært i lokalområdet.

Arbejdsopgaver

Vi udfører bogføring, udarbejder regnskaber, foretager revision, yder skatterådgivning m.m. Ud over disse opgaver varetager Henrik Braderup Olsen faglige opgaver som ansvarlig for systemer til styring af kvaliteten hos Kreston Danmarks medlemsfirmaer samt faglig support til og undervisning af Kreston Danmarks medlemmer.