Medlem: Kreston CM

Lokation

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Adelgade 15
1304 København K

Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm

Kontaktinformationer

Firmaets revisorer

Bent Kofoed​, Michel Hansen, Jacob Hjort Petersen, Christian Dohn, Ebbe Bendixen og Lise Foss Nielsen

Historie og profil

Revisionsfirmaet blev stiftet i 1945 af Chr. Mortensen. Siden stiftelsen er vi vokset støt og roligt.

English spoken – Deutsch wird gesprochen.

Samlet er vi 50 beskæftiget i firmaet.

Erhvervsservice

Fra 1. januar år 2000 er firmaet godkendt som erhvervsservice leverandør. Vi har etableret en afdeling, som til konkurrencedygtige priser vil kunne løse opgaver, som f.eks. bogføring, lønindberetning, betalingsformidling og virksomhedsetablering. Som godkendt erhvervsservice leverandør vil vore kunder kunne opnå tilskud til etablering af edb-løsninger i forbindelse med erhvervsservice.

Kunder

Vores kundemålgruppe er selskaber inden for produktion, handel og service, personligt drevne virksomheder, fonde og foreninger. Vi har særlig ekspertise på områderne grafiske virksomheder, rederier, hotel- og restaurationsbranchen, gartnerier og kraftvarmeværker. Vi har tilknyttede konsulenter inden for områderne skat, edb og management.