Medlem: MN Revision

Lokation

Statsautoriseret Revisor

Sdr. Tranders Vej 2
9210 Aalborg SØ

Kontaktinformationer

Firmaets revisorer

Mogens Nielsen

Historie

Revisionsfirmaet er etableret i 1996. Indehaver Mogens Nielsen blev beskikket som statsautoriseret revisor i 1986.

Kunder

Vi løser opgaver for selvstændige erhvervsdrivende, selskaber, og foreninger samt privatpersoner.

Arbejdsopgaver

Lovpligtig revision af selskaber. Udarbejdelse af regnskaber inkl. skatteopgørelser. Budgetudarbejdelse. Bogføring herunder momsopgørelser og lønregnskab. Forskudsopgørelser. Skatterådgivning og -planlægning. Rådgivning i forbindelse med opstart af ny virksomhed. Regnskabsmæssig og økonomisk rådgivning i forbindelse med driften af eksisterende virksomheder.