Medlem: Revisionsfirmaet Arne Bang

Lokation

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Strandvejen 183, 1. th.
2900 Hellerup

Kontaktinformationer

Firmaets revisorer

Arne Bang

Kunder og arbejdsopgaver

Revisionsfirmaet Arne Bang er et mindre revisionsfirma, der leverer revision og rådgivning til mindre og mellemstore virksomheder, ejer- og andelsboligforeninger, fonde og almen velgørende foreninger, almennyttige boligselskaber, selvstændige erhvervsdrivende m.v.