Medlem: Revisionsfirmaet Jan Vegge

Lokation

Statsautoriseret Revisor

Grundtvigsvej 27
1864 Frederiksberg

Kontaktinformationer

Firmaets revisorer

Jan Vegge

Historie

Revisionsfirmaet Jan Vegge er etableret i 1990.

Kunder

Vores kundemålgruppe er små til mellemstore virksomheder inden for handel, håndværk og servicefag. Herudover har vi lang tids erfaring med selvejende institutioner og fonde.