Medlem: Jørn M. Schmidt

Lokation

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Seminarievej 1 A
6760 Ribe

Kontaktinformationer

Firmaets revisorer

Jørn M. Scmidt, Jannie M. Hansen

Historie

Revisionsfirmaet er etableret i 1984. I dag indehaves firmaet af statsautoriseret revisor Jannie M. Hansen og statsautoriseret revisor Jørn M. Schmidt.

Kunder

Revisionsfirmaet har et bredt kundegrundlag fordelt på mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi betjener hovedsageligt lokale/regionale kunder, som er mindre og mellemstore virksomheder, der drives under forskellige virksomhedsformer.

Målsætning

Vores målsætning er altid at virke som en aktiv sparringspartner overfor vore kunder, således at vi altid leverer kvalitetsydelser, der opfylder vore kunders forventninger til professionel assistance og rådgivning.

Vi lægger stor vægt på den tætte kontakt til vore kunder, som er en nødvendighed for, at vi kan yde den rette rådgivning. Det arbejde, vi herved udfører, skal sætte kunder i stand til at træffe egne beslutninger.​

Kvalitet

Vi er et revisionsfirma med holdninger, der sætter tingene i perspektiv. Udgangspunktet herfor er et godt samarbejde, der bygger på tillid, ærlighed, uafhængighed og kvalitet. Kvalitet og uddannelse har høj prioritet.

Arbejdsopgaver

Vi driver revisionsfirma i et område, hvor vi ligger tæt på grænsen til Tyskland. Vi betjener derfor også kunder, der har relationer til Tyskland og desuden til Polen. Herudover har vi relationer til nordtyske revisionsfirmaer. I vores daglige arbejde drager vi stor nytte af vores tætte kontakt med offentlige myndigheder, pengeinstitutter, advokater og andre af vores kunders samarbejdspartnere til gavn for vores kunder.​