Medlem: Vendelbo

Lokation

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Industrivej 24
6740 Bramming

Kontaktinformationer

Firmaets revisorer

Esbern Vendelbo

Historie og profil

Firmaet er etableret i juni 2004. Indehaver Esbern Vendelbo, der bestod revisoreksamen i 1983, har tidligere været partner i andet revisionsfirma og har arbejdet udenfor branchen i ca. 6 år, bl.a. som økonomichef.

Kunder

Kunder/målgrupper er små og mellemstore virksomheder, inden for et bredt udsnit af lokalområdets erhverv og brancher.

Arbejdsopgaver

Der udføres arbejdsopgaver indenfor regnskab, skat, revision, budgettering, bogføring og rådgivning. Med sit meget brede erfaringsgrundlag – også fra “den anden side af skrivebordet” er Esbern Vendelbo en værdifuld sparringspartner.