Idégrundlag

Formålet er at drive et fælles fagligt sekretariat til støtte for foreningens medlemmer, herunder at tilbyde adgang til værktøjer, der opfylder de til enhver tid gældende normer for kvalitetsstyring. Endvidere også at kunne yde hinanden gensidige støtte og udveksling af viden og erfaring, f.eks. ved etablering af ERFA-grupper. Dette sker ved medlemmernes egne foranstaltninger. Kvalitetsstyrings-produktpakkens elementer er et tilbud til medlemmerne, der kan benyttes helt eller delvist efter eget behov og egne ønsker.

 

​Kvalitetssystem

​Alle medlemsvirksomheder tilbydes ovennævnte adgang, herunder adgang til Krestons kvalitetsstyringssystem KD-sys, der er udviklet og vedligeholdes løbende af foreningen. Dette arbejde varetages af et internt udvalg sammen med bestyrelsen.

AFSPIL VIDEO

Om medlemskabet af Kreston Danmark

Servicepakke

Som en del af Kreston Danmarks servicepakke til medlemmerne indgår ​eksempler på revisorerklæringer, som løbende ajourføres af FSR - Danske Revisorer.

Kreston Danmarks kvalitetskontroludvalg

​Kreston Danmark har etableret en kvalitetskontrol med det formål at hjælpe og vejlede medlemmerne, således det sikres at de til stadighed overholder de regler om kvalitetsstyring, der er gældende.
​Et udvalgsmedlem kan gennemføre et servicebesøg efter ønske fra et medlem. Et formål er at medvirke til adgangen til Kreston Service Systemet, og et andet er at hente inspiration til videreudviklingen af Kreston Service Systemet.

AFSPIL VIDEO

Kreston Faglig hotline

AFSPIL VIDEO

Årsmøde 2020

Kursusvirksomhed

Kreston Danmark driver en kursusvirksomhed for medlemmerne. I perioden september til december hvert år tilbydes 15 kurser med bl.a. emnerne: regnskab, revision, KD-sys, skat, økonomi og jura. Skattekurserne er såvel specielle emner som aktuel skat. Andre kurser arrangeres efter behov. Kurserne udbydes i overensstemmelse med retningslinier for obligatorisk efteruddannelse. Kurserne arrangeres både i Jylland og på Sjælland. Kurserne udbydes som et tilbud til medlemmerne og er ikke obligatoriske.

Informationer

​Kreston Danmark indkøber og distribuerer aktuelle skattemæssige og regnskabsmæssige informationer til medlemmerne. F. eks. leveres Revifax fra ReviTax A/S samt Mail-service fra TaxPartner A/S. Tillige formidles Revisorposten, Fakta & Ideer samt Satser & Beløbsgrænser med fælles Kreston Danmark forside og med eget navn. ReviTax A/S Skatteinformationer: Januar og August samt "Biler-skat & moms", ”Personalegoder” og ”Rejse- og kørselsgodtgørelse” leveres med fælles Kreston Danmark for- og bagside.

Fælles indkøb

Kreston Danmark indkøber og formidler fælles indkøb af f.eks. skatteprogrammer samt andre relevante programmer for revisionsvirksomheder. Kreston Danmark formidler herudover kontakt til eksterne konsulenter. P.t. er tilknyttet ReviTax A/S, TaxPartner A/S, Wolters Kluwer og Karnov. Kreston Danmark er via medejerskab af R.T.Holding ApS medejer af skatte-, moms- og rådgivningsfirmaet ReviTax A/S.

AFSPIL VIDEO

Kreston Robotics

Hjemmeside

​Kreston Danmark har oprettet en fælles hjemmeside http://www.kreston.dk/, hvor alle medlemmerne har mulighed for en præsentationsside med link til egen hjemmeside. Til den fælles hjemmeside er der knyttet links. F.eks. Revisorposten samt Satser & Beløbsgrænser fra Karnov og Skatteinformationer: Januar og August, "Fakta & Ideer", "Biler - skat & moms", ”Personalegoder” og ”Rejse- og kørselsgodtgørelse” samt "Doing Business in Denmark" fra ReviTax A/S. Medlemmerne tilbydes tillige en e-mail adresse på domænet kreston.dk.

Kreston International

Kreston Danmark er medlem af Kreston International, der er verdensomspændende og nr.13 på verdensranglisten. Kreston International arrangerer årligt en verdenskonference. Herudover arrangeres europæiske fagkonferencer. Der eksisterer tillige et samarbejde i Skandinavien og i Østersøområdet. Publikationen ”Doing Business in Denmark” fra ReviTax A/S leveres i Kreston Denmark udgave.

Generalforsamling og medlemsmøder

​Generalforsamling og årsmøde afholdes årligt i slutningen af august/primo september varierende steder i Danmark. Udover generalforsamlingen, der afvikles torsdag eftermiddag, er der lagt et fagligt program for fredagen med inviterede gæster fra samarbejdspartnere i Danmark og fra Kreston International. Der lægges vægt på såvel det faglige som det sociale samvær ved årsmødet. Der afholdes desuden et årligt en dags fagligt medlemsmøde medio januar.

 

AFSPIL VIDEO

Kreston International