Bliv medlem

Ønsker du at styrke din revisionsvirksomhed og få adgang til et fællesskab af dedikerede fagfolk inden for revision og regnskab? Kreston Danmark er netop det fællesskab, du har brug for, og vi inviterer dig til at blive en del af vores dynamiske og stærke netværk. Uanset om du søger de bedste værktøjer inden for kvalitetsstyring, vil udveksle viden og erfaringer med erfarne revisorer eller ønsker adgang til opdaterede skatte- og regnskabsmæssige informationer – så har Kreston Danmark noget at tilbyde dig.Se mere om Kreston Danmark

Dine fordele som medlem af Kreston Danmark

Kvalitetsstyringssystem

Kvalitetsstyringssystem – KD-sys 360

Som medlem har du adgang til et opdateret onlinesystem med dokumentation til et samlet kvalitetsstyringssystem på sagsniveau. Du får samtidig et paradigme til en komplet beskrivelse af firmapolitikker i en fuld kvalitetsstyringsmanual. Derudover får du adgang til et komplet hvidvaskparadigme, så du kan opfylde reglerne på hvidvaskområdet.

Servicepakke

Intranet og faglig hotline

Med vores intranet får du adgang til nyttige faglige informationer samt adgang til vores online sparringsunivers. Her kan du få hjælp og faglig sparring med Kreston-medlemmer fra hele landet. Derudover kan du altid få faglig sparring via vores interne hotline.

Kvalitetskontrol og support

Kvalitetskontrol

Vores kvalitetskontroludvalg er klar til at hjælpe og vejlede dig for at sikre, at du altid overholder de relevante kvalitetsstyringsregler. Vi gennemfører foreningsbaseret kvalitetskontrol i 3-årige turnus, således at du ikke selv skal planlægge og stå for den påkrævet interne kvalitetskontrol.

Kursusvirksomhed

Kurser og webinarer

Vi tilbyder jævnligt kurser og efteruddannelse, der spænder bredt fra regnskab og revision til skat og jura. efteruddannelse. Der afvikles tillige over 10 årlige gratis webinarer for alle ansatte, der giver en grundig indsigt i aktuelle emner inden for regnskab, revision og skat.

Fælles indkøb og rådgivning

Fælles indkøb

Som medlem har du adgang til eksempler på revisorerklæringer fra FSR – danske revisorer og konsulenttjenester gennem vores samarbejde med førende partnere i og uden for revisionsbranchen. Derudover får du adgang til fælles kontorrobot samt rabat på it-værktøjer som Caseware, Skatteguiden, esignatur m.m.

Publikationer

Publikationer

Med et medlemskab af Kreston Danmark får du adgang til løbende korte skattenyheder, som i enkelte tilfælde kan anvendes på jeres hjemmeside. Derudover indkøber vi og distribuerer øvrige aktuelle skattemæssige og regnskabsmæssige publikationer, så du kan få overblik over nye love, regler og retningslinjer. Se alle publikationer her.

Kreston Danmark med internationale forbindelser

Verden bliver stadigt mere åben, og i et stærkt konkurrencepræget marked, er det en kvalitet for os at være en del af det internationale netværk af selvstændige revisionsvirksomheder i Kreston Global. Med kontakter i 110 lande kan vi sikre større kvalitet i den service, som vi tilbyder vores danske kunder, der har aktiviteter på internationale markeder. Samtidig kan vi tilbyde revisorer inden for Kreston Danmark mulighed for at tilegne sig international erfaring gennem udstationering hos vores partnere i hele verden.

Bliv en del af et netværk af 39 lokale og selvstændige revisionsfirmaer

Kreston Danmark er et fagligt netværk, der giver dig adgang til de ressourcer, du har brug for, når du vil styrke udviklingen din revisionsvirksomhed. Vi inviterer dig til at blive en del af vores fællesskab af dedikerede fagfolk inden for revision og regnskab. På vores årlige generalforsamlinger og medlemsmøder kombinerer vi det faglige og det sociale, hvilket giver dig mulighed for at opbygge forbindelser og dele erfaringer med ligesindede revisorer i både Danmark og globalt.