Tilbage til listen

Lokation

  • Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

  • Åstvej 10B,
  • 7190 Billund

Firmaets revisorer

Svend Aage Stolten

HISTORIE OG PROFIL

Firmaet blev startet i 1990 af Svend Aage Stolten. Siden stiftelsen er vi vokset til, at vi i dag beskæftiger 4 personer. Heraf 2 registrerede revisorer.


KUNDER

Vores kunder består primært af små og mellemstore virksomheder indenfor produktion, handel, service m.m. og er organiseret som personligt drevne virksomheder, fonde eller foreninger samt anparts- eller aktieselskaber.

Vort formål er at servicere vores kunder på en engageret og kvalificeret måde, som indebærer, at vi sætter kundens behov i førersædet og via vores lokale kendskab til virksomhedernes andre aktører satser vi på at finde, den for vores kunde mest optimale løsning på det pågældende tidspunkt.
Via vores eksterne samarbejdspartnere kan vi sammen finde den bedste løsning.

 

ARBEJDSOPGAVER OG KVALITET

Vi udfører opgaver indenfor udarbejdelse af moms, periode- og årsregnskaber, budgettering, rådgivning indenfor start, salg og ophør af virksomhed, iværksætterrådgivning, udførelse af erhvervsservice, dvs. outsourcing af administrative opgaver, som vi løser enten hos virksomheden eller på vort kontor, rådgivning vedrørende valg af virksomhedsform, generationsskifte m.m.

Vi yder stort set alle de opgaver en virksomhed har brug for. Skulle vi komme ud i områder, hvor vores egen ekspertise ikke slår til, trækker vi på vores bagland, som bl.a. består af vort medlemskab af Kreston Danmark, og vores samarbejde med landets førende indenfor områderne skat, jura og regnskab/revision.

Det er vores formål, at vi på et engageret og fagligt godt grundlag skal fungere som virksomhedslederens eller -ejerens sparringspartner. Dette sikrer vi gennem vort kvalitetsstyringssystem, som er godkendt af FSR´s kvalitetskontrol, flere gange, samt en ajourført faglig viden, som vi sikrer gennem deltagelse i kurser.